Deltids-jobb.se

Platsannonser med deltidsjobb

Viktigt att veta om deltidsarbete

Här finner du information om hur deltidsarbete påverkar din ekonomi samt hur du kan göra anspråk på en heltidsanställning.

Deltidsarbete och ekonomi

När man arbetar deltid innebär det att man har en lägre lön. Den lägre lönen påverkar andra ersättningar som pension, föräldrapenning, sjukpenning och a-kassa. Det är därför viktigt att känna till om du söker ett deltidsjobb eller om du har tänkt gå ner i arbetstid.

Nedan kan du kortfattat se hur din ekonomi påverkas av deltidsarbete.


Hur påverkas pensionen vid deltidsarbete?

Avsättningar till den allmänna pensionen (statliga pensionen) och till tjänstepension (som de flesta företag gör avsättningar till för sina medarbetare) påverkas av en lägre inkomst.

Hur påverkas sjukpenningen vid deltidsarbete?

Hur stor sjukpenningen blir bestäms av den sjukpenninggrundande inkomsten vilken i sin tur räknas fram från den årliga arbetsinkomsten, som vid deltidsarbete är lägre.

Hur påverkas föräldrapenningen vid deltidsarbete?

Den högsta delen av föräldrapenningen, föräldrapenning på sjukpenningnivå, är ungefär 80% av inkomsten. Lägre inkomst kan därför ge en längre föräldrapenning.

Hur påverkas arbetslöshesersättning vid deltidsarbete?

A-kassersättningen beräknas utifrån den genomsnittliga månadsinkomsten under de tolv senaste månaderna före arbetslösheten. Dagpenningen vid arbetslöshet är 80% av lönen upp till en lön på 18.700 kr/mån.

A-kasseersättning i samband med deltidsarbete

Om du har ett deltidsjobb kan du endast få arbetslöshetsersättning under 75 dagar, den s k 75-dagarsregeln. I vanliga fall är antalet ersättningsdagar i en ersättningsperiod 300 dagar (och i vissa fall 450 dagar). Det kan till och med vara så att det är fördelaktigare att säga upp sig från sin deltidsanställning för att stämpla på heltid. Under vissa förutsättningar så är det tillåtet och utan att man blir avstängd från ersättning.

Mer detaljerad information om ovanstående saker hittar du på www.arbeta-deltid.se


Rätt till heltidsanställning

Som deltidsanställd kan man göra anspråk på ”företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad”. Det innebär att arbetsgivaren vid behov av ytterligare arbetskraft först ska undersöka om deltidsanställda medarbetare som önskar högre sysselsättningsgrad har kvalifikationer det aktuella behovet.